Hoppa till huvudinnehåll

VAD ÄR ADHD?

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar vissa delar av hjärnan. De fyra bokstäverna är en förkortning av engelskans Attention Deficit Hyperactivity Disorder, vilket kan översättas till aktivitets- och uppmärksamhetsstörning.

Många barn som lever med ADHD känner en överväldigande rastlöshet inombords. I klassrummet kan det exempelvis vara svårt att koncentrera sig på undervisningen eller att sitta still vid skolbänken. Man kan även känna ett stort behov av att ge efter för sina impulser. Det är inte ovanligt att barn med ADHD även har besvär, såsom dyslexi eller andra inlärningssvårigheter.

Alla skolbarn mår bra av en lugn och harmonisk studiemiljö. Men för den som har koncentrationssvårigheter är det ofta extra viktigt.

adhdiskolanLivet med ADHD kan medföra svårigheter i vardagen, där vissa situationer och miljöer är mer påfrestande än andra. Under en helt vanlig dag kan flera upplevda stressmoment få det att rinna över för att så småningom mynna ut i en kraftigare reaktion. Därför brukar det vara viktigt att barn med ADHD har en vuxen i närheten som förstår dem och kan bidra med stöd när det behövs. Annars finns det risk för att svårigheterna leder till att barnet utvecklar en låg självkänsla. 

Enligt en uppskattning av Socialstyrelsen 2020 hade ungefär 4,5 % av alla flickor och 9 % av alla pojkar mellan 10 och 17 år i landet en ADHD-diagnos. I ett vanligt klassrum med 20 elever kan det alltså finnas åtminstone ett barn som har ADHD.

Det finns olika former av ADHD

Hur ADHD tas i uttryck är individuellt och kan skilja sig åt mellan olika individer, men generellt sett finns tre olika former av ADHD:

  • Uppmärksamhetssvårigheter
  • Svårigheter med hyperaktivitet och impulsivitet 
  • En kombination av ovanstående

Många har uppfattningen att barn med ADHD alltid är impulsiva och överaktiva. Men det stämmer faktiskt inte. ADHD som främst yttras i form av uppmärksamhetssvårigheter kan vara särskilt svår att fånga upp eftersom den inte alltid syns lika tydligt utåt. Det är denna form som ibland kallas för ADD.

VAD ADHD INTE ÄR:

En intelligensdefekt. Vissa delar av hjärnan fungerar visserligen annorlunda för barn med ADHD, men detta är inget som påverkar intelligensen.

Ett attitydproblem. Men för barn med ADHD kan det vara svårt att tygla sitt humör. Snabba humörsvängningar och svårigheter att uttrycka sig kan ibland leda till konflikter.

Det är också viktigt att förtydliga att barn som lever med ADHD är inte sjuka på något sätt, utan innebär endast att de inte alltid agerar i enlighet med samhällets förväntningar. På den här sajten finner du verktyg som syftar till att bemöta alla barns individuella behov.

Verktyg

Här hittar du alla hjälpmedel som kan underlätta skoldagen.

Utforska

Hjälp dina elever att träna på tidshantering, organisering, kommunikation och andra viktigheter som inte finns på schemat. Varje hjälpmedel är gratis och redo att laddas ner, printas ut och användas i klassrummet.

Bildstöd

Bilder kan göra uppgifter, instruktioner eller scheman enklare att förstå.

Utforska

 

Håll dig uppdaterad

Här kan du anmäla dig för att ta del av det senaste inom ADHD i skolan. Genom att anmäla dig får du tillgång till relevant och kostnadsfri information.

Nyhetsbrev