Hoppa till huvudinnehåll

Packa väskan

I skolan ökar kraven på att lära sig att planera och organisera. Det är en viktig färdighet som kommer att behövas till vuxenlivet. Det kan handla om att lära sig vad som ska tas med till skolan, tas hem från skolan och information som behöver ges till vårdnadshavare. 

Kom ihåg att det här tar tid att lära sig. Barn behöver öva och lära av sina misstag för att förstå hur man ska göra nästa gång. Just därför är det viktigt att ge ansvaret till barnen. Vuxnas roll, oavsett om du är lärare eller vårdnadshavare, är att uppmuntra, guida och stötta vid nederlag. I början behövs oftast mycket stöd, medan barnet successivt kan få mer ansvar ju äldre hen blir. För vissa barn behöver den här övergången ske i små steg med tydliga instruktioner. 

Här hittar du två sorters verktyg som kan hjälpa elever att komma ihåg sina saker och få en känsla för hur planering går till.

 

Så används packningslistan

Med hjälp av en nyckelring och bildstöd kan du göra en tydlig och enkel packningslista. Fäst bilder på det som ska finnas i väskan på en nyckelring och sätt fast den på väskan. På så sätt blir det lättare för eleven att packa ihop sina saker inför morgondagen utan att något glöms eller tappas bort på vägen. Innan eleven går hem kan du hänvisa till packningslistan för att kontrollera så att allt är med.

Nyckelkort

 

Packlista

 

Så används checklistorna

Fyll i checklistor på saker som ska tas med till skolan och hem från skolan. Den här sortens listor gör sig bäst för lite äldre barn och kan fungera som stöd vid planering. För att listorna ska fungera krävs att en vuxen hemma går igenom listan tillsammans med barnet, och lärare gör samma sak i skolan. Rutinen kan hjälpa barnet att komma ihåg saker och få in vanan att kontrollera så att allt är med. 

Några saker ska alltid till och från skolan, medan andra kan variera. Fyll först i alla återkommande saker och komplettera med det som inte ska med varje dag.

Bildstöd

Bilder kan göra uppgifter, instruktioner eller scheman enklare att förstå.

Utforska
ADHD

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Utforska

 

Håll dig uppdaterad

Här kan du anmäla dig för att ta del av det senaste inom ADHD i skolan. Genom att anmäla dig får du tillgång till relevant och kostnadsfri information.

Nyhetsbrev