Hoppa till huvudinnehåll

Checklistor

ADHD kan se väldigt olika ut. Att ha svårt för att följa instruktioner, koncentrera sig och sitta stilla är några av många sätt som diagnosen kan visa sig på. Det säger sig självt att detta kan få konsekvenser under skoldagen – men faktum är att de åtgärder som kan göras för barn med ADHD i många fall kan tillämpas på hela klassen. 

En lugn, förutsägbar och genomtänkt skolmiljö är bra för alla. Här hittar du checklistor med tips på hur miljön i och utanför klassrummet kan anpassas för alla barns bästa, men särskilt underlätta för elever som har neuropsykiatriska funktionsvariationer. Till skillnad från andra verktyg på den här sajten riktar sig listorna till dig som är lärare eller ansvarig för miljön i skolan. Printa ut eller spara ner PDF:en och dela med dig av tipsen till dina kollegor.

 

 

I klassrummet 

I klassrummet finns många intryck som kan störa barns fokus. Här gäller det därför att intryckssanera och skapa en miljö som gör det lättare att koncentrera sig i rummet. Beroende på förutsättningarna på er skola kräver vissa åtgärder större förändringar, medan andra går att tillämpa på en gång.

Checklista klassrummet

 

Under lektioner 

Under lektioner kan gemensamma åtgärder hjälpa hela klassen, istället för att bara tillämpa strategierna för barn med ADHD. I checklistan får du bland annat tips på vad som kan göras när klassen ska koncentrera sig en längre stund och hur instruktioner kan ges utan att det blir för mycket att ta in på en gång.

Checklista under lektioner

 

Trivsel och tydlighet 

Trivsel och tydlighet kan göra det enklare för klasskompisar att anpassa sig efter varandra och förstå andras behov. ADHD behöver varken betyda att man ska eller vill behandlas på ett annat sätt – det handlar snarare om att skapa en förståelse och acceptans för ett barns sätt att vara på. Att alla är olika och lär sig på olika sätt gäller oavsett diagnoser, men är särskilt viktigt om någon elev har ADHD.

Checklista tydlighet och trivsel
Bildstöd

Bilder kan göra uppgifter, instruktioner eller scheman enklare att förstå.

Utforska
ADHD

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Utforska

 

Håll dig uppdaterad

Här kan du anmäla dig för att ta del av det senaste inom ADHD i skolan. Genom att anmäla dig får du tillgång till relevant och kostnadsfri information.

Nyhetsbrev