Hoppa till huvudinnehåll

SOCIALT SAMSPEL

Hur vi samspelar med andra är något vi lär oss av erfarenheter. Många lär sig detta intuitivt, medan andra behöver mer tydlighet. Mycket av det sociala samspelet är outtalat och lämnar gott om utrymme för egna tolkningar. För somliga barn kan det lätt leda till missförstånd. Det riskerar också att leda till konflikter och utanförskap som egentligen inte hade behövt hända. 

Till exempel kan vissa elever behöva få det förklarat hur en klasskompis tänkte och kände när hen sa eller gjorde något. Att använda bilder är ett sätt att träna på det sociala samspelet

 


Så används korten

I PDF:en hittar du tre olika kort: säga/göra-kortet, tänka-kortet och känna-kortet. Korten kan användas inför en social aktivitet eller som stöd när ett händelseförlopp ska analyseras (till exempel en konflikt). I exemplet visar vi hur korten kan användas om en elev känner sig utanför men inte förstår varför. Med hjälp av korten kan ni tillsammans utforska möjliga förklaringar.

1. Ta fram säga/göra-kortet. 

 • Fråga vad som hänt och vad som sas (det kan underlätta om ni ritar upp scenariot med streckgubbar). 
   
Tänk/göra-lprt

 

2. Lägg fram tänka-kortet och känna-kortet bredvid säga/göra-kortet.

 • Fråga vad eleven tänkte på och hur det kändes. 
   
Tänka-kort

 

3. Ta fram fler tänka-kort och känna-kort.

 • Fråga vad eleven tror att klasskompisarna kände när hen sa sådär. Fråga också om hen kan gissa vad de tänkte. 
   
Tänka-kort

 

4. Ta fram ett nytt säga/göra-kort.

 • Kom fram till vad eleven kunde göra annorlunda. Hade hen kunnat fråga någonting eller gått till en vuxen och bett om hjälp? 
   
Säga/göra kort

 

Känslokarta
Bildstöd

Bilder kan göra uppgifter, instruktioner eller scheman enklare att förstå.

Utforska
ADHD

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Utforska

 

Håll dig uppdaterad

Här kan du anmäla dig för att ta del av det senaste inom ADHD i skolan. Genom att anmäla dig får du tillgång till relevant och kostnadsfri information.

Nyhetsbrev