Hoppa till huvudinnehåll

Hantera tid i klassrummet

Alla behöver hjälp för att lära sig förstå och hantera tiden. Men den som lever med ADHD kan ha ännu svårare för att få en känsla för den, vilket kan hindra en från att bygga upp erfarenheter. Erfarenheter som är nödvändiga för att lära sig att planera tiden. Det kan därför vara viktigt att ta fram ytterligare stöd. Ett verktyg för det är en lektionsplanering med tidsangivelse, som syftar till att synliggöra tiden för dina elever. 

Andra exempel på hur tiden kan hanteras i ett klassrum är:

  • Veckoschema – en översikt på aktuella gemensamma aktiviteter
  • Personligt schema – möjliggör extra stöd (till exempel vid övergångar)
  • Tidshjälpmedel – används vid tidsbestämda aktiviteter (till exempel time timer eller timstock)

 

 

Så används lektionsplaneringen

I den här PDF:en hittar du ett exempel på en tydlig lektionsplanering med tidsangivelse. Lektionsplaneringen kan öka barnets fokus och ge en uppfattning om hur länge ett moment ska pågå samt i vilken ordning saker ska göras. Lektionsplaneringen går att använda för hela klassen, men om enskilda barn behöver ha det på ett visst sätt (som till exempel längre tid vid några moment) kan det behöva anpassas ytterligare.

Dessa tre insatser är bra för alla, men vissa barn behöver prioriteras. Modellen visar hur man kan tänka kring behovsfördelning, men också olika nivåer av hur detaljerat stödet behöver vara. Det övergripande schemat är till för alla. Personligt schema möjliggör individanpassningar under dagen. Anpassad lektionsplanering möjliggör tidsplanering och tydlighet för specifika lektioner och uppgifter.

Tidshjälpmedel

 

Tidshantering
Bildstöd

Bilder kan göra uppgifter, instruktioner eller scheman enklare att förstå.

Utforska
ADHD

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Utforska

 

Håll dig uppdaterad

Här kan du anmäla dig för att ta del av det senaste inom ADHD i skolan. Genom att anmäla dig får du tillgång till relevant och kostnadsfri information.

Nyhetsbrev